Ανακοίνωση για Εξετάσεις Εργοληπτών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και Συντηρητών Ηλεκτροσυσκευών 2019

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, οι επόμενες γραπτές εξετάσεις, που διεξάγονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, για απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή/και Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών, ή για αύξηση των υφιστάμενων ορίων των Πιστοποιητικών Ικανότητας τους, θα γίνουν το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019.

Αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις, μπορούν να υποβάλλονται στα Κεντρικά και στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, από την Πέμπτη, 2 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου, 2019.Έντυπα αιτήσεων (Έντυπο ΗΜΥ 69.15-1), καθώς και το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, διατίθενται σε όλα τα Γραφεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών www.mcw.gov.cy/ems.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να μελετήσουν το Ενημερωτικό Δελτίο, ώστε να διαπιστώσουν ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στις πιο πάνω γραπτές εξετάσεις.

Έντυπο Αίτησης: (Έντυπο ΗΜΥ 69.15-1)

Για Πληροφορίες:

email: info@mitaengineers.com

Τηλ. 99634859 Fax: 24633144


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Δεν υπάρχουν ακόμη ετικέτες.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic